SHsoft - 쉐어에드(공유광고) SHshop Pro 쇼핑몰 제작, 홈페이지 제작-JAVASCRIPT 게시판

본문 바로가기
JAVASCRIPT
개발자를 위한 온라인 커뮤니티  
HOME > JAVASCRIPT

 

JAVASCRIPT
query 체크 박스 모두 체크 checkbox checked all
작성자 : 관리자
조회 : 303
등록일 : 2016-02-04 (211.169.138.253) , 추천 : 0

query 체크 박스 모두 체크 checkbox checked all

query 체크 박스 모두 체크 checkbox checked all

 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

    <script>

$(document).ready(function() {

 

// 체크 박스 모두 체크

$("#checkAll").click(function() {

if($(this).is(":checked")){

$("input[name='chk[]']:checkbox").each(function() {

$(this).attr("checked", true);

});

}else{

$("input[name='chk[]']:checkbox").each(function() {

$(this).attr("checked", false);

});

}

});

});

    </script>


 

<input type="checkbox" name="checkAll" value="1" id="checkAll">체크 박스 모두 체크<br>


<input type="checkbox" name="chk[]" value="" id="">

<input type="checkbox" name="chk[]" value="" id="">

<input type="checkbox" name="chk[]" value="" id="">
<input type="checkbox" name="chk[]" value="" id="">

 

JAVASCRIPT 목록
이름 내용 등록일
댓글(comment)
* 표시가 있는 부분은 필수 입력 사항입니다.
JAVASCRIPT
*
*
비밀글
* 웹에디터 시작
상호 : SHsoft | 대표 : 윤상현 | 팩스 : 070-7501-7475 | 개인정보책임자 : 윤상현
이메일 : shsoft.app@gmail.com | 사업자 등록번호 : 125-40-00023 | 주소 : 인천시 부평구 시장로 33 7층 9호
Copyright © 2015 SHsoft All rights reserved.